Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

SÖK BOSTAD

|
Plats eller referens... PLATS

BOSTADSTYP

MIN PRIS

MAX PRIS

MIN BÄDDAR

Referens
Faciliteter
Plats / UTSIKT

Råd och riktlinjer vid försäljning

Försäljning och köp av fastighet på Marbella

Att köpa en fastighet är ett av de viktigaste besluten du tar under hela ditt liv, så lämna inget åt slumpen. Därför rekommenderar vi att du tar hjälp av experterna inom branschen, vilka du finner hos Berkshire Hathaway HomeServices Marbella, en fastighetsbyrå som funnits i mer än 50 år och som utan tvekan kommer att ge dig kostnadsfri rådgivning med fullständig transparens och ärlighet. Eller anlita en an våra specialiserade advokater, så att du kan köpa en fastighet med garanterad framgång.

Först behöver du känna till fastighetens nuvarande rättsliga status. Det är en fråga om att känna till fastighetens laglighet, att dess riktiga kvadratmeter matchar registret, om det finns element som inte når eller når standard, om det är beboeligt och om ett bostadsbevis finns etc. När dessa rättsliga aspekter har kontrollerats, är nästa steg att skriva avtal mellan köparen och säljaren.

Formaliteter före försäljningen: det privata kontraktet

Vid köp och försäljning av en fastighet är det vanligt att ett privat avtal mellan säljaren och köparen undertecknas, vanligtvis kallad en insättning, förskottsbetalning, innan man undertecknar en offentlig handling. Detta avtal är inte obligatoriskt, även om det används i stor utsträckning för att garantera proceduren och att få tiden som krävs för att förbereda den nödvändiga dokumentationen inför underskrift av det slutgiltiga köpeavtalet.

Det privata dokumentet är ett giltigt sätt att formalisera en försäljning och båda parter är härmed juridiskt sett skyldiga att följa hela dess innehåll, förutsatt att det inte strider mot lagen. Vi betonar vikten av att söka rätt och omfattande råd innan du undertecknar ett sådant dokument.


Viktiga frågor som du bör tänka på:

· 1 Vem signerar å säljarens vägnar?: Det är nödvändigt att avtalet undertecknas av alla ägare till fastigheten. Vid köp av nybyggnation är det troligt att administratören eller en juridisk företrädare, för företaget, kommer att underteckna. På samma sätt kan en fastighetsmäklare underteckna, i vilket fall advokaten måste presentera en kopia av den auktoriserade fullmakt som tillåter dem att genomföra försäljningen.

· 2 Bostadsskuld: Det är mycket viktigt att kontrollera om huset har skulder eller inte, om det ex. är intecknat eller om det finns panträtt. Det kan enkelt göras med ett utdrag ur fastighetsregistret.

Det är mycket troligt att det kommer att finnas en inteckning. Köparen måste bedöma huruvida de är intresserade av att ansluta sig till samma hypotekslån och bli gäldenär av den del som återstår att betala, ta ut eget lån eller köpa bostaden utan en hypotekslån, i vilket fall köparen måste avbryta det existerande hypotekslånet vid undertecknande av avtalet.

Om du planerar att ta ut din egen inteckning bör du gå till en finansiell institution för att bedöma villkoren, då dessa kan variera stort. På Berkshire Hathaway HomeServices Marbella kan vi informera dig och rekommendera det som kan vara mest passande enligt dina behov.

· 3 Avgifter från bostadsförening: Om fastigheten är del i en bostadsförening är det nödvändigt att kontrollera huruvida betalningarna är genomförda till aktuellt datum, genom att begära information från ordförande eller administratören i föreningen och informeras kring stadgar och interna regler som byggnaden har. Det är också rekommenderat att ta reda på vilka avgifter som finns och hur ofta de ska betalas.

· 4 Pris och deposition: Avtalet måste inkludera priset på huset och dess betalningsform. Det vanliga är att ett belopp fastställs, vilket köparen betalar till säljaren som ett förskott av priset.

· 5 Kostnader vid försäljning / köp: Denna sektion kommer att förklaras och utvecklas mer ingående i en annan sektion som i mer detalj analyserar varje enskild kostnad, men det är viktigt att veta att summan av alla dessa kostnader såsom notarien, registreringen, skatter etc. utgör ca. 10 till 13% av inköpspriset.

· 6 Val av notarie: Köparen har rätt att välja den notarie som bäst passar dem.

Även om det privata dokumentet är fullständigt giltigt juridiskt sett, räcker det inte med att registrera fastigheten i fastighetsregistret eller att ansöka om hypotekslån hos banken. Detta kräver ett mycket effektivare dokument som garanterar lagstiftningens säkerhet, nämligen ett notariserat, officiellt köpeavtal.


Den officiella köpeavtalet

Det officiella köpeavtalet är bara ett avtal mellan parterna, köpare och säljare, som upprättats inför notarie, är dock inte obligatoriskt men rekommenderas då dess effekter går långt utöver de som är kopplade till privata dokumentet. Dessutom ger närvaro av en notarie med specialistkunskap en hel del information och tillför säkerhet för båda parter inför inskrivning av fastigheten i fastighetsregistret.

Rutiner vid köp av fastigheter

När fastigheten har förvärvats genom officiellt köpeavtal är det nödvändigt att utföra det som kallas ”förvaltning” av dokumentet:

· 1 Betala motsvarande skatt till:

inom en period av 30 arbetsdagar från dagen för undertecknandet av avtalet, genom att få en kopia av avtalet och lämplig blankett. Efter den perioden finns försenings- och tilläggsavgift. Om det finns ett krav från myndigheten, kommer det också att innebära en ekonomisk sanktion.

· 2 Registrera köpet i fastighetsregistret:

Köpeavtalet kan, om så önskas, överföras elektroniskt till fastighetsregistret. Denna metod rekommenderas, eftersom den garanterar snabbhet och blockering i fastighetsregistret innan något annat dokument som kan vara till din nackdel, till exempel ett embargo mot köparen eller en förebyggande begäran till säljaren.

Köpeavtalet kan också presenteras, för fastighetsregistret, med en bestyrkt kopia av notarien i pappersform. Det finns en säkerhetsfrist för inlämning av papperskopia, undertecknad av notarien, mot betalning av fastighetsöverföringsskatten (ITP) eller, i förekommande fall, stämpelskatten (AJD). När registratorn har granskat registreringen registreras fastigheten i köparens namn, och notarien kommer att leverera en kopia av köpeavtalet med ändringen till hans namn i registret.

Dessa steg kan utföras personligen eller via en förvaltare. Vid flera tillfällen, när försäljningen följs av ett inteckning, kräver finansinstitutet att processen ska utföras av en visst administrativt företag. Du bör i så fall fråga hur mycket som debiteras för denna tjänst.

Viktig fastighetsinformation

Önskar du mer information?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Eller ring oss på

+34 672 294 093

VI ringER dig!

MISSA INTE CHANSEN ATT HITTA DITT DRÖMBOENDE

Prenumerera och få de senaste nyheterna och erbjudanden från Berkshire Hathaway HomeServices marbella

Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats Acceptera cookies Mer information