Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

SÖK BOSTAD

|
Plats eller referens... PLATS

BOSTADSTYP

MIN PRIS

MAX PRIS

MIN BÄDDAR

Referens
Faciliteter
Plats / UTSIKT

Kostnader vid köp eller försäljning

Vilka utgifter ska köparen eller säljaren ha? Det inkluderar även skatter, de ekonomiska effekterna av köpet för köparen, vilket skiljer om det är en nybyggnation eller befintlig egendom samt kostnaderna som säljaren kommer att möta.

Vilka kostnader ska jag förvänta mig när jag köper en fastighet?

Om du ska köpa en bostad bör du komma ihåg att ytterligare 10-13% av det totala priset tillkommer för kostnader, avgifter och skatter. Vilket beror på de olika aspekterna som vi ska förklara.

Vi börjar med att analysera de indirekta kostnaderna:

Notarie:
Noteringskostnaderna genereras när offentlig upphandling av köpet / försäljningen beviljas. Vanligtvis är köparen ansvarig för dessa. Kostnaden fastställs enligt föreskrifter och kallas notarieavgift. Här är en kort sammanfattning av hur stor del dessa kostnader kan utgöra i ett köp utan hypotekslån:

Fastighetspris ca.
300.000 euros 750 euros
500.000 euros 850 euros
700.000 euros 900 euros
1.000.000 euros 950 euros
1.500.000 euros 1.100 euros
3.000.000 euros 1.350 euros

Fastighetsregistrering:
Dessa avgifter genereras genom att registrera köpet / försäljningen i fastighetsregistret. Köparen är skyldig att betala dessa avgifter. Dessa fastställs också genom föreskrifter och deras belopp är beroende av priset på fastigheten.

Fastighetspris ca.
300.000 euros 250 euros
500.000 euros 300 euros
700.000 euros 350 euros
1.000.000 euros 400 euros
1.500.000 euros 450 euros
3.000.000 euros 700 euros

Advokat:
I de fall som kräver advokattjänster, kan deras priser variera. Som referens bör de ligga mellan 0,5% och 1,5% av värdet på köpet. Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca kan rekommendera den bästa advokaten för ditt köp / försäljning, beroende på språk och egenskaper hos transaktionen.

Inteckning:
I de fall att ett lån är nödvändigt vid köp av fastighet, bör du komma ihåg de kostnader som genererats för hantering och förvaltning av inteckningen, vilken ska betalas till banken. De är bedömningsavgifterna, administration- och registreringsavgifterna i samband med skrivandet av hypotekslånet. Det är värt att förhandla med banken innan du signerar lånet.

Administrering:
Administratören är den som utför registrerings- och skatteprocesserna. De tar inte ut en hög kostnad men den bör tas i beaktande.

Skatt för köpare:

· 1 Vid nyproduktion:

 • Mervärdesskatt (IVA))

  I detta fall ska köparen betala säljaren mervärdesskatt (IVA) på 10% av försäljningspriset. Om det är ett subventionerat boende minskas det till 4%. Det är viktigt att tänka på om fastigheten kommer att säljas med ett garage eller förvaringsutrymme (högst två tillbyggnader) kommer allt att beskattas till 10% av fastigheten, om garaget eller förrådsområdet ska säljas separat uppgår det till 21%. Om det är en bit mark, ett kontor, kommersiell eller industriell egendom, kommer 21% moms att krävas.
 • Stämpelskatt (ITPAJD)

  Framställningen av officiellt avtal omfattas av denna skatt, som för närvarade är mellan 1,2% och 2% av försäljningspriset i Balearerna. Subventionerat boende är befriat från denna skatt.

· 2 För befintliga fastigheter:

 • Stämpelskatt (ITPAJD))

  Köparen måste betala landöverföringsskatten till Balearernas skattekontor (ITP)).
  Denna skatt betalas på befintlig fastighet motsvarande moms. På Balearerna beror procentsatsen på inköpspriset mellan 4% och 13%. I vissa exceptionella fall finns det reducerade taxor (statligt subventionerade sociala bostäder (VPO), utökade familjer, ungdomar...)

 

 Vilka avgifter ska jag ta hänsyn till när jag säljer en fastighet?

Vi börjar med att titta på de indirekta kostnaderna för att sedan gå vidare till skattefrågor.

Föreningsavgifter:
Säljaren måste bevisa, med hjälp av ett intyg som utfärdas av administratören i föreningen eller dess verkställande direktör, att de genomfört sina betalningar fram till aktuellt datum.

Fastighetsbyråns avgifter:
På Mallorca betalas fastighetsbyråns avgifter av säljaren och kan variera mellan 5 och 6% av fastighetsvärdet. Fastighetsbyråer med erfarenhet och välkända som Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca inkluderar dessa kostnader i laglig verifiering av fastigheten och andra administrativa förfaranden.

Förvaltningsbyråns avgifter:
Det är möjligt att säljaren kommer att behöva anställa en administratör för att genomföra de lagliga och skattemässiga förfarandena, såsom betalning av de kommunala kapitalvinsterna som vi nu kommer att förklara mer detaljerat nedan.

Fastighetsskatt (IBI):
Det här är en skatt som betalas årligen till den kommunala skattemyndigheten och ligger ungefär på 0,4% till 1,1% av fastighetsvärdet (belopp som i början bör vara högst hälften av marknadsvärdet). Innan handlingarna skrivs under ska säljaren bekräfta att denna skatt är betald fram till aktuellt datum. Ibland är betalningen uppdelad mellan köparen och säljaren, beroende på vem som varit ägare under vilka månader.

Övriga möjliga avgifter:
Du bör också överväga de avgifter som följer med att begära ett bostadscertifikat, såsom certifikat för energieffektivitet, obligatoriska dokument som krävs vid undertecknande av det slutgiltiga köpavtalet.

Skatt för säljare:

 • Skatt på ökning av naturlig urban mark

  Kommunal kapitalvinstskatt. Kommunal mervärdesskatt (för att inte förväxlas med mervärdesskatt på inkomst beräknas på värdeökningen av marken, som fastigheten står på, fram till försäljningsdagen. Den beräknas med hjälp av kadastralvärdet och tar hänsyn till antalet år som fastighetssäljaren har ägt fastigheten (om högst 20 år), om det är mindre än ett år kommer det inte att beräknas. Vinsten betalas av säljaren och ska betalas in till det kommunala rådhuset inom 30 kalenderdagar från skrivdatum. Det kan variera från ett rådhus till ett annat och kan beräknas med hjälp av IBI. Om det visar att det inte har skett någon ökning av värdet (förlust) mellan köpet och försäljningen, kan det vara så att inget krav för betalning sker.
 • Personlig Inkomstskatt (IRPF))

  Fastighetsägare måste, vid försäljning, betala (IRNR)) eller vid utländsk hemvist, inkomstskatt som icke-resident, realisationsvinsten, det vill säga skillnaden mellan köp- och försäljningsvärdet.

  Dessa kostnader kommer inte att behöva betalas i följande fall:
  • När försäljning av bostad görs av personer över 65 år eller som är i behov av vård.
  • Om den totala summan kommer att återinvesteras i en ny fastighet inom två år.

Det är också viktigt att veta att det finns skatteavdrag vid försäljning för bosatt, så säljaren kan dra av investeringar och kostnader kopplade till inköp, notarieavgifter, fastighetsmäklare, kommunal kapitalvinst, varigenom det är rekommenderat att behålla alla fakturor för utgifter som kan hänföras till köpet av fastigheten. Bankräntan härrörande ett hypotekslån är inte avdragsgillt.

KOSTNADSBERÄKNARE FÖR KÖP

KOSTNADER VID KÖP AV NY FASTIGHET

För att täcka dessa kostnader måste köparen sätta in en reserv innan undertecknandet av köpebrevet, med vilken skatterådgivaren senare kommer att reglera de slutliga fakturorna enligt dessa kostnader.

All information är ungefärlig och endast informativ.

Det finns undantag, till exempel för VPO (subventionerad byggnad), för utgifterna från försäljningen, i avsnittet om skatter för köparna.

KOSTNADER VID KÖP AV BEGAGNAD FASTIGHET

För att täcka dessa kostnader måste köparen sätta in en reserv innan undertecknandet av köpebrevet, med vilken skatterådgivaren senare kommer att reglera de slutliga fakturorna enligt dessa kostnader.

Beräkningen av "ITP" (skatt vid överlåtelse av fastighet) baseras på den allmänt gällande skattesatsen.

Beroende på fastighetstyp finns det vissa skattesatser och skatteförmåner, som till exempel med "VPO" (subventionerat boende).

Viktig fastighetsinformation

Önskar du mer information?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Eller ring oss på

+34 672 294 093

VI ringER dig!

MISSA INTE CHANSEN ATT HITTA DITT DRÖMBOENDE

Prenumerera och få de senaste nyheterna och erbjudanden från Berkshire Hathaway HomeServices mallorca

Vi använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats Acceptera cookies Mer information