Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

Zoek eigenschappen

|
Locatie of referentie... LOCATION

Eigendomstype

min prijs

max prijs

min BED

Referentie
Kenmerken
Locatie / Uitzicht

De kosten van een verkoop of aankoop

QWelke onkosten zal een koper of verkoper hebben, inclusief belastingen, het identificeren van de economische effecten die de aankoop met zich meebrengt voor de koper als het een nieuwbouw- of een tweedehandshuis is en de kosten waarmee de koper te maken krijgt.

Welke kosten moet ik voorzien als ik een huis koop?

Als je een huis gaat kopen, moet je rekening houden met 10-13% extra van de totale prijs voor onkosten, kosten en belastingen. Dit hangt af van de verschillende aspecten die we nu gaan uitleggen.

We beginnen met een analyse van de indirecte kosten:

De notaris:
De notariële kosten worden gemaakt bij het verlijden van de openbare akte van koop-verkoop. Meestal is de koper hiervoor verantwoordelijk. De kosten zijn wettelijk bepaald en worden notariskosten genoemd. Hier volgt een kort overzicht van wat deze kosten kunnen zijn bij een aankoop zonder hypotheek:

Prijs ca.
300.000 euros 750 euros
500.000 euros 850 euros
700.000 euros 900 euros
1.000.000 euros 950 euros
1.500.000 euros 1.100 euros
3.000.000 euros 1.350 euros

Eigendomsregistratie:
Dit zijn de kosten voor het registreren van de koop-verkoop in het Kadaster. De koper is verplicht om deze kosten te betalen. Ze zijn ook vastgelegd in regelgeving en de hoogte ervan hangt af van de prijs van het onroerend goed.

Prijs ca.
300.000 euros 250 euros
500.000 euros 300 euros
700.000 euros 350 euros
1.000.000 euros 400 euros
1.500.000 euros 450 euros
3.000.000 euros 700 euros

Advocaat:
Als de diensten van een advocaat nodig zijn, kunnen hun tarieven extreem hoog zijn. Als referentie moeten ze tussen 0,5% en 1,5% van de waarde van de aankoop liggen. Berkshire Hathaway HomeServices Spanje kan de beste advocaat aanbevelen voor uw aankoop-verkoop met betrekking tot de taal en kenmerken van de transactie.

Hypotheek:
Als je een hypotheek nodig hebt voor de aankoop van een huis, moet je rekening houden met de kosten die worden gemaakt voor het aanvragen en ontwikkelen van een hypotheek en die aan de bank worden betaald. Dit zijn de taxatiekosten, notaris- en registratiekosten in verband met het opstellen van het hypotheekcontract. Het is de moeite waard om met de bank te onderhandelen voordat je tekent voor de lening.

Administratie:
De beheerder is de persoon die de registratieprocessen en de lopende belastingen uitvoert. Ze brengen geen hoge kosten in rekening, maar je moet er wel rekening mee houden.

Belastingen voor kopers:

- 1 In het geval van nieuwbouw:

 • Belasting op de toegevoegde waarde (btw)

  In dit geval moet de koper aan de verkoper btw (belasting over de toegevoegde waarde) van 10% van de verkoopprijs betalen. Als het om een sociale woning gaat, wordt dit verminderd tot 4%. Het is belangrijk om na te denken of het huis verkocht gaat worden met een garage of berging (maximaal twee bijgebouwen), wat ongeveer 10% van het huis zal zijn, als de garage of berging apart verkocht gaat worden zal dit 21% zijn.
 • Belastingen op eigendomsoverdracht en gedocumenteerde rechtshandelingen (ITPAJD) in de vorm van gedocumenteerde rechtshandelingen

  De aanbieding van het contract bij de openbare akte is onderworpen aan deze belasting (een percentage van de verkoopprijs), die verschilt van de ene autonome gemeenschap tot de andere. Door de staat gesubsidieerde woningen zijn vrijgesteld van deze belasting.

- 2 Als het geen nieuwbouw is:

 • Belastingen op eigendomsoverdracht en gedocumenteerde rechtshandelingen, in de vorm van gedocumenteerde rechtshandelingen

  De koper moet dit betalen aan de Hacienda Balear, de ITP (Property Transfer Tax).Alternatief voor btw bij de aankoop van tweedehands huizen. Op de Balearen is dit tussen de 4 en 13%, afhankelijk van het bedrag van de woning. Er zijn ook gereduceerde kosten voor bepaalde gevallen (sociale woningen, grote gezinnen, jongeren...).

 

 Met welke kosten moet ik rekening houden als ik een huis verkoop?

We beginnen met het bekijken van de indirecte kosten en gaan dan verder met het onderwerp belastingen.

Gemeenschapskosten:
De verkoper moet door middel van een certificaat van de gemeenschapsadministrateur of de president aantonen dat hij up-to-date is met de betalingen.

Makelaarskosten:
In Mallorca worden de makelaarskosten die betrekking hebben op het zoeken naar een woning betaald door de verkoper en deze kunnen variëren tussen 5 en 6% van de waarde van de woning. Makelaarskantoren met ervaring en een goede reputatie zoals Berkshire Hathaway HomeServices Nova Mallorca rekenen deze kosten ook voor de juridische verificatie van het onroerend goed en andere administratieve procedures.

Notariskosten:
Het is mogelijk dat de verkoper een administrateur moet inhuren om de juridische en fiscale procedures uit te voeren, zoals de betaling van de gemeentelijke Meerwaarde, waar we niet op zullen ingaan.

Onroerendgoedbelasting (IBI):
Het is een belasting die elk jaar aan het gemeentehuis wordt betaald en die ongeveer 0,4 tot 1,1% van de kadastrale waarde van het eigendom kan bedragen (die in principe maximaal de helft van de marktwaarde zou moeten zijn). Het is belangrijk om het specifieke bedrag te controleren dat wordt toegepast door het gemeentehuis waar uw eigendom zich bevindt, aangezien dit van gemeente tot gemeente verschilt. Voordat de eigendomsakte wordt ondertekend, moet de verkoper bewijzen dat hij op de hoogte is van de betaling van deze belasting. Soms wordt de betaling voor het jaar van de verkoop evenredig verdeeld tussen koper en verkoper op basis van het aantal maanden dat ze allebei eigenaar zijn van het huis.

Andere mogelijke kosten:
Je moet ook rekening houden met de kosten die komen kijken bij het aanvragen van de bewoonbaarheid van een woning, zoals het energie-efficiëntiecertificaat, documenten die nodig zijn om de verkoop af te ronden.


Belasting voor verkopers:

 • Belasting op de toename van natuurlijke stadsgrond (Meerwaarden)

  De gemeentelijke meerwaarde (niet te verwarren met de fiscale meerwaarde) wordt berekend over de waardestijging die de grond waarop het onroerend goed staat in het verleden heeft ondergaan tot het moment van de verkoop. Het wordt berekend aan de hand van de kadastrale waarde en het aantal jaren dat de verkoper het eigendom heeft (er wordt rekening gehouden met een maximum van 20 jaar), als het minder dan een jaar is dan wordt het niet berekend. Het wordt betaald door de verkoper en moet door het gemeentehuis worden verwerkt binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop de akte is geschreven. Het kan per gemeentehuis verschillen en kan worden berekend met behulp van het IBI. Als hieruit blijkt dat er geen waardestijging (verlies) heeft plaatsgevonden tussen de koop en de verkoop, hoeft de belasting mogelijk niet te worden betaald.
 • Inkomstenbelasting (bekend als IRPF)

  Eigenaren van onroerend goed moeten bij verkoop de ORPF of, in het geval van niet-ingezetenen, de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen betalen voor hun vermogenswinst, dat wil zeggen het verschil tussen de overdrachts- en de aankoopwaarde.

  Deze kosten worden niet betaald in de volgende gevallen:
  • Wanneer de verkoop wordt uitgevoerd door mensen die ouder zijn dan 65 of die in zorg zijn.
  • Als het totale bedrag binnen twee jaar opnieuw wordt geïnvesteerd in een nieuwe woning.

Het is ook belangrijk om te weten dat er belastingaftrek is in het geval van een verkoop voor gewone verblijfplaats, zodat de verkoper de investeringen en kosten veroorzaakt door de aankoop, notariskosten, makelaarskosten, gemeentelijke meerwaarde kan aftrekken, waarbij het raadzaam is om alle facturen van kosten die kunnen worden toegeschreven aan de aankoop van het onroerend goed te bewaren. De bankrente van een hypothecaire lening is geen aftrekbare uitgave.

Inkoopkosten berekenen

Uitgaven voor de aankoop van nieuw onroerend goed

Om deze kosten te dekken, moet de koper vóór de ondertekening van de akte een voorziening treffen die de belastingadviseur later zal gebruiken om de facturen te betalen die overeenkomen met deze kosten.

Alle gegevens zijn bij benadering en uitsluitend ter informatie.

Er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in het geval van VPO (gesubsidieerd bouwen), wat hierboven kan worden gelezen, in de uitgaven afgeleid van de verkoop, in het gedeelte over belastingen voor de kopers.

Uitgaven voor tweedehands aankopen

Om deze kosten te dekken, moet de koper vóór de ondertekening van de akte een voorziening treffen die de belastingadviseur later zal gebruiken om de facturen te betalen die overeenkomen met deze kosten.

De berekening van de "ITP" (overdrachtsbelasting) is gebaseerd op het algemeen toepasselijke belastingtarief.

Afhankelijk van het type woning zijn er bepaalde belastingtarieven en belastingvoordelen, zoals bijvoorbeeld bij de "VPO" (gesubsidieerde woningen).

Important real estate information

Do you require more information?

Fill in the form and we will get in touch with you. Or call us on

+34 672 294 093

Laat ons je bellen!

MIS DE KANS NIET OM HET HUIS VAN JE DROMEN TE VINDEN

Schrijf u in en ontvang al het laatste nieuws en promoties van Berkshire Hathaway HomeServices Spanje

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Meer informatie