Newsletter
Newsletter
Newsletter

Buscar propietats

|
Localitat o referència... LOCALITZACIÓ

Tipus de propietat

Preu mín.

Preu màx.

Dormitoris mín.

Referència
Característiques
Localització / Vistes

Persones o entitats que intervenen en una compravenda

Convé que coneguem qui és qui en una compravenda i que funció té aquesta persona o entitat.

Agent Immobiliari

Actua de nexe d'unió entre comprador i venedor. El seu objectiu és trobar la manera més adequada per a posar en contacte a totes dues parts i ajudar a aconseguir un acord beneficis per a aquestes. L'agent ajuda el venedor a trobar un preu de venda adequat per al seu immoble i de la mateixa manera ajuda el comprador a trobar l'immoble que més s'ajusti a les seves necessitats i desitjos amb el pressupost que té previst.

AUn bon agent immobiliari és qui ofereix la seva ajuda en la venda al venedor i en la cerca d'un immoble al comprador. A més, ha de ser un gran coneixedor del mercat i poder oferir serveis addicionals que complementin l'activitat.

Advocat

És un professional del dret. La seva missió és defensar i protegir els interessos del seu client per a garantir que l'operació de compravenda sigui segura. L'advocat ha d'assessorar el seu client durant la compra, revisar la situació jurídica de l'immoble i els documents que suporten la mateixa perquè tot es realitzi amb absoluta transparència.

Notari

El notari és un professional, funcionari públic de l'Estat, pròxim i imparcial que t'ajuda, assessora i garanteix que el teu contracte o negoci, estigui ajustat a la més estricta legalitat. El notari és garantia de legitimitat i seguretat.

Signar qualsevol document davant notari aporta la tranquil·litat que el negoci o contracte és definitiu, inamovible i eficaç i pot ser objecte d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Registre de la propietat

El Registre de la Propietat és una institució pública de l'Estat, que dona resposta a la necessitat de seguretat en l'àmbit del mercat immobiliari.

Ens proporciona informació sobre la titularitat de la casa, la finca o el sòl que ens interessa i també sobre la seva situació jurídica, garantint així de manera eficient i econòmica l'equilibri informatiu entre l'amo o titular del dret i tots els altres, tota la societat.

El Registre adjudica el dret a un titular i només ell podrà disposar legalment de l'immoble, és a dir només el titular inscrit pot fer valer el seu dret o disposar d'ell enfront d'altres persones.

Gràcies a la inscripció en el Registre, som reconeguts oficialment com a propietaris, d'aquí la seva gran importància.

El cadastre

És el registre administratiu dependent de l'estat en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Té diverses funcions, una és delimitar les propietats i el registre d'aquestes, la segona és d'establir uns valors “cadastrals” els quals ajuden al càlcul dels impostos (ibis) dels immobles als ajuntaments. Serveix també com a guardià de seguretat jurídica, perquè en ell s'anoten totes les successives propietats d'un immoble o terreny. Així, en les disputes per les propietats el cadastre serveix com a garantia jurídica de propietat.

Entitat financera o banc:

La seva funció és aportar els recursos necessaris en cas que el comprador volgués finançar part de la compra. Els bancs analitzen la capacitat d'endeutament del comprador i les garanties que pot aportar, que juntament amb el valor de taxació de l'immoble, aportat per un perit taxador determinarà la viabilitat de concedir el préstec i en quin percentatge, amb garantia del propi habitatge (hipotecari), tot això de conformitat amb els seus propis criteris.

Perit taxador

Són les persones encarregades d'establir el valor de l'habitatge (valor de taxació), a l'efecte de que aquesta valoració serveixi com a garantia hipotecària, normalment d'un préstec bancari. Els seus criteris són objectius i basats en preus de mercat d'habitatges similars. Solen treballar per a empreses oficialment reconegudes pel banc de españa.

Assessor fiscal

Avui dia qualsevol acció o decisió empresarial ha de tenir en compte el tema impositiu, doncs bé, l'assessor fiscal és un professional expert en el coneixement tributari (impostos). El bon assessor fiscal buscarà sempre optimitzar la càrrega fiscal del seu client, dins de la legalitat, evitant riscos que puguin ocasionar problemes futurs als seus clients.

Gestoria

Una gestoria és una empresa que ofereix serveis de gestió d'administració a empreses i autònoms. Tota gestoria està dirigida, almenys, per un gestor administratiu acreditat per un col·legi professional. La seva labor és molt important després de la signatura d'escriptures de compravenda o préstecs hipotecaris ja que serà l'encarregada de vetllar pel correcte pagament d'impostos, cancel·lació de càrregues etc.

Arquitecte

Un arquitecte és un professional que s'encarrega de dissenyar projectes de reforma o de construcció des del concepte inicial fins a la seva finalització, inclòs el seu desenvolupament i supervisió. En espanya és obligatòria la signatura de l'arquitecte per a projectes d'una certa envergadura (obra major).

Important real estate information

Do you require more information?

Fill in the form and we will get in touch with you. Or call us on

+34 672 294 093

Et truquem!

NO PERDI L'OCASIÓ DE TROBAR LA PROPIETAT DELS SEUS SOMNIS

Subscrigui's i rebrà totes les novetats i promocions de Berkshire HathawayHomeServices spain

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Accept cookies Més informacio